PI TALENTAKADEMI

 
 

Vi tror på et samfund, hvor alles talent foldes ud i skabende fællesskaber.

Det gør vi ved at udvikle og implementere projekter, koncepter og forløb, der skaber fokus og retning i virksomheder og organisationer, så de har det bedste udgangspunkt for at skabe nye resultater.

 
 

SYSTEMISK KONCEPTUDVIKLING

Systemisk konceptudvikling er at forbedre samspillet i komplekse systemer med mange aktører ved at tænke i helheder, sammenhænge og mønstre.

LÆS MERE HER

 
 

Vi sætter altid mennesket i centrum, fordi forandringer er nødt til at være båret af, at mennesker har en indre motivation som kommer af, at det man laver giver mening i et større perspektiv.

 

TALENTUDVIKLING

Talent er ikke bare noget særligt ved de få, men noget særligt ved os alle sammen. At arbejde med sit talent er at bide sig fast i at kombinere viden med kunnen, og passion med muligheder.

LÆS MERE HER

KULTUR & ADFÆRD

En kultur- eller adfærdsændring kommer gennem motiverede medarbejdere, der med udgangspunkt i egne værdier og kompetencer kan se sig selv som en vigtig del af en større helhed.

LÆS MERE HER

STRATEGI

En succesfuld strategi eller organisationsudvikling er forankret i ledelsens egne værdier og inddrager medarbejdernes potentiale og kompetencer, så alle arbejder sammen mod det fælles mål.

LÆS MERE HER

 

Det er krævende at finde og kultivere det meningsfulde – men det er det hele værd. Mennesker bliver forbundet med det meningsfulde, når deres talent forløses.

 
 

ÅBNE KURSER

Vil du (gen)finde gnisten i din måde at arbejde på, og vil du skabe bedre resultater dér, hvor du er?
Står du overfor et karriereskift og ønsker klarhed over, hvilken retning du skal gå i?
Har du en drøm om et projekt eller en ny virksomhed, som du gerne vil gøre til virkelighed?

LÆS MERE HER